06. 07. 2023; čas branja: 2,5 min

 1. Opravlja jo lahko vsak, ki je uspešno zaključil 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja, 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj ali je opravil mojstrski izpit.

 2. Vsako leto poteka v treh rokih in kandidat se lahko prijavi na kateregakoli: spomladanski (maj – junij), jesenski (avgust – september) in zimski (februar).

 3. Na poklicni maturi obstaja tudi načelo pogojno pozitivne ocene. Po njem je kandidat ocenjen pozitivno, če je pri nekem predmetu dosegel najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno in je pri vseh ostalih predmetih dosegel najmanj oceno dobro 3.

 4. Poklicna matura se lahko ponavlja večkrat, neomejeno. Rezultati prejšnjega opravljanja poklicne mature se ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki je priznana trajno. Če se kandidat tako odloči, pa lahko tudi to opravlja ponovno.

 5. Splošni uspeh je izražen v točkah. Največ jih je možnih 23

 6. Izjemni uspeh na poklicni maturi dosežejo t. i. “zlati maturanti”, če dosežejo vsaj 22 točk.

 7. Kandidat lahko oceno izboljšuje samo 1x. To velja za en ali več predmetov še 2 leti po prvem opravljanju poklicne mature.

 8. Kandidat lahko oceno popravlja samo 1x. To velja za največ dva predmeta še 2 leti po prvem opravljanju poklicne mature. Če ocene ne popravi mora poklicno maturo ponovno opravljati v celoti.

 9. Rezultati poklicne mature so objavljeni na šolah
  za spomladanski rok 5. julija 2023,
  za jesenski rok 8. septembra 2023,
  za zimski rok DATUM ŠE NI ZNAN.

 10. Vsako leto imajo kandidati možnost vložiti pisni ugovor na oceno ali na način izračuna izpitne ocene ali obe vrsti ugovorov za posamezni predmet. Rok za pisno zahtevo po vpogledu v poklicno maturo je
  na spomladanskem roku od 5. do vključno 8. julija 2023,
  na jesenskem roku od 8. do 11. septembra 2022,
  na zimskem roku DATUM ŠE NI ZNAN.

  Pisni ugovor je možno vložiti najkasneje 24 ur po vpogledu v poklicno maturo. Odločitev, ki jo sprejme šolska maturitetna komisija, je dokončna.


V kolikor potrebujete pomoč strokovnjaka za e-vpogled in sestavo e-ugovora na oceno, smo vam na voljo tukaj

064 20 90 60.

Ugovor lahko brez predhodnega klica naročiš tudi s klikom na spodnjo povezavo.


Zagotavljamo Vam garancijo na kakovost naše storitve. 

V kolikor s strokovnostjo naše storitve ne bi bili zadovoljni, imate možnost 30 dni od podanega ugovora zahtevati celotno kupnino. Le to Vam vrnemo brez vprašanj.

VAŠE VPRAŠANJE